Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Magyarország Algíri Nagykövetségének oldalán!

A Magyarország és Algéria közti baráti szálak gyökerei a függetlenség előtti időkre nyúlnak vissza. Gazdasági és kulturális együttműködésünk első fénykora az 1970-es és 80-as években volt, amikor sok száz algériai hallgató tanult hazánkban, több ezer magyar szakértő dolgozott Algériában, komoly nagyberuházások valósultak meg magyar szakértelemmel, rendszeresek voltak a művészeti együttesek vendégszereplései és élénkek voltak az idegenforgalmi kapcsolatok is. Mély szakmai és személyes barátságok szövődtek ebben az időszakban, amiről a két ország lakosságában még élénk pozitív emlékek élnek.

Napjainkban ismét jók a feltételei annak, hogy hasonlóan szoros együttműködést alakítsunk ki, amelyben immár egy korábbi gyakorlat tapasztalataira is építhetünk. Algéria látványos infrastrukturális fejlődésen ment keresztül, s a magánszféra szereplői számára is mind nagyobb tér nyílik a gazdaság élénkítésében. A fenntartható belső termelés megteremtésében komoly lehetőségek állnak a tudás-export és a technológia-transzfer előtt.

Erősödnek kulturális és oktatási kapcsolataink, s a tudományos és sport-társadalmaink közti kontaktusok is. Különösen fontos ez egy olyan időszakban, amikor a párbeszédnek, a politikai és társadalmi kérdésekben való nemzetközi eszmecserének kiemelt szerepe van abban, hogy az előttünk álló globális kihívásokra előremutató válaszokat adjunk. A magyar-algériai viszonyrendszerben ezt a párbeszédet már meglévő bizalmi szálakra építve folytathatjuk.

Célunk, hogy a kapcsolatépítésben érdekelt szereplőket összekössük, szükség esetén pedig segítsünk megtalálni számukra azokat a kormányzati eszközöket, szereplőket, amelyek támogathatják ezt a gyümölcsözőnek ígérkező munkát. Emellett Nagykövetségünk is folyamatosan kínál lehetőségeket az együttműködésre, és ad otthont diplomáciai, kulturális vagy gazdasági rendezvényeknek. Ezekről az eseményekről és lehetőségekről honlapunkon általános, facebook oldalunkon folyamatos tájékoztatást adunk, amihez eredményes böngészést kívánok!

Pritz Helga Katalin
nagykövet