Anyakönyvi kivonat igénylése

Anyakönyvi kivonatot az ügyfél, továbbá az ügyfél törvényes képviselője vagy meghatalmazottja igényelhet.

 

A kérelem benyújtásához szükséges szükséges iratok

  • A kérelmező érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas okmánya.
  • Kérelem formanyomtatvány
  • Amennyiben nem az anyakönyvi bejegyzésben szereplő személy igényli a kivonatot, igazolni kell, hogy a kivonatban szereplő személlyel milyen rokoni vagy jogi kapcsolatban áll, valamint a kivonat átvételéhez az átvevő érvényes személyazonosság igazolására alkalmas okmánya szükséges.
  • Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el: a magyar jogszabályok által meghatározott formában készített meghatalmazás eredeti példánya.
  • Amennyiben rendelkezik az utoljára kikért anyakönyvi kivonat másolatával, azt kérjük mellékelni.