Haláleset hazai anyakönyvezése

A halál hazai anyakönyvezését - az alábbi dokumentumok benyújtása mellett - az elhunyt hozzátartozója kezdeményezheti:

  • kitöltött adatlap
  • a kérelmező érvényes, személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (pl. útlevél/személyi igazolvány)
  • külföldi halotti anyakönyvi kivonat
  • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
  • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata).
  • az elhunyt személyazonosságát és magyar állampolgárságát igazoló okmányok (a halál időpontjában érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)

 

Az eljárás díjmentes.