EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁS

Egyszerűsített honosítási kérelmet az nyújthat be, aki a kedvezményes honosítás következő (együttes) feltételeinek maradéktalanul megfelel:

 • maga vagy felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását,

VAGY

 • aki magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy öt éve él házasságban és közös gyermekük született,

ÉS

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi),
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, és
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásához előzetes online időpontfoglalás szükséges

 

A kérelemhez az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • honosítási – visszahonosítási kérelem nyomtatvány;
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó születés hazai anyakönyvezéséhez;
 • adatlap honosításhoz kapcsolódó házasság hazai anyakönyvezéséhez;
 • 1 db igazolványkép (ha Ön bejelentett magyarországi címmel is rendelkezik, 2 db igazolványképet hozzon)
 • születési anyakönyvi kivonat eredetiben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar fordítással;
 • családi állapotot igazoló okirat (házas: házassági anyakönyvi kivonat; elvált: házasságot felbontó jogerős bírósági ítélet a jogerősséget kimondó igazolással, hiteles magyar nyelvű fordítással; özvegy: házastárs halotti anyakönyvi kivonata)
 • felmenő egykori magyar állampolgárságát igazoló dokumentumok (például a felmenők születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonata, de lehet plébánosi/lelkipásztor igazolás vagy régi magyar okirat, például illetőségi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, katonakönyv, stb.) Az egykori magyar állampolgárság igazolásánál fontos, hogy a családi kapcsolat, azaz a leszármazás végig követhető legyen. 

Az anyakönyvi kivonatokat eredetiben, vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással kell benyújtani.

Az egyszerűsített honosítási eljárásban az alábbi hatóságok által készített fordítások fogadhatók el:

 • Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI – www.offi.hu)
 • fordításhitelesítés kérhető a már elkészített fordításra az eredeti okirat kiállítása helye szerinti országban illetékes magyar külképviseletén
 • az Európai Unió tagállamaiból származó anyakönyvi kivonat esetén az adott tagállam joga szerint készített hiteles magyar nyelvű fordítás

Az egyszerűsített honosítási kérelem beadásakor biometrikus adatok (fénykép, ujjnyomat, aláírás) felvételére kerül sor.

Az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos bővebb információkat a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/egyszerusitett-honositasi-eljaras  oldalon találják.

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (Ápt.) módosítása alapján 2021. február 1-től az Ápt. 16.§ (3) bekezdése szerinti a 4. § (2a), (3), (3a) és (7) bekezdése, illetve az 5. § alapján honosított személy egy alkalommal - legkésőbb a (2) bekezdés szerinti felhívásban meghatározott időpontot megelőző ötödik napon - kérheti, hogy az esküt vagy a fogadalmat a felhívásban megjelölttől eltérő helyen tegye le. Az állampolgársági eskütétel helyszínének módosítása csak egyetlen alkalommal kérhető, többszöri módosításra nincs lehetőség.