Ha a magyar állampolgár nem szerepel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (mert soha nem rendelkezett állandó magyarországi lakóhellyel, vagy korábban passziválásra került), kérheti a nyilvántartásba való felvételét külföldön élőként. Ehhez a kérelem külföldön élő magyar állampolgár adatainak nyilvántartásához című adatlap (letölthető) kitöltésére van szükség, amelyen a nyilvántartásba való felvétel címszót kell aláhúzni.

A kérelem benyújtására kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, amelyet online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül tehet meg. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

Ha a kérelmet 18 év alatti személyre nyújtják be, mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít, vagy, amelyet a másik szülő saját kézzel ír és aláír (minta). 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

A nyilvántartásba vételt követően egy olyan lakcímkártya kerül kibocsátásra, melyen a „külföldi cím” elnevezés szerepel.

A nyilvántartásba való felvétel illetékmentes.