Születés magyarországi anyakönyvezése

A magyar állampolgárokat érintő, külföldön történt anyakönyvi eseményeket - születés, házasságkötés, válás, haláleset - Magyarországon is anyakönyveztetni kell. Az anyakönyvezési ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatal (Állampolgársági és Anyakönyvezési Főosztály, Hazai Anyakönyvi Osztály, 1056 Budapest, Váci utca 62-64.) végzi Budapesten, Konzuli Osztályunk csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban.
A kiállított magyar anyakönyvi kivonat Magyarország algíri Nagykövetsége Konzuli Osztályra érkezik. A Konzulátus az iratot továbbítja / átadja a kérelmező részére.
Amennyiben anyakönyvezési kérelmét Konzulátusunkon kívánja benyújtani, az online időpontfoglaló rendszeren keresztül előzetes időpont foglalása szükséges.
Az anyakönyvezési eljárás - a válást kivéve - díj- és illetékmentes.
A szükséges adatlapok az alábbi linken érhetők el: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/nyomtatvanyok
 


Születés hazai anyakönyvezése

A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti. A kérelem benyújtásával egyidejűleg magyar útlevél iránti igény is benyújtható (lásd útlevél igénylés).

 

Házasságban született gyermek esetén szükséges:

  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

Nem szükséges fordítás

  • az angol, francia vagy német nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
  • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, francia vagy német.

• a szülők magyar hatóság által kiállított házassági anyakönyvi kivonata (ha a szülők házasok, de a gyermek születése előtt kötött házasságukat még nem anyakönyvezték Magyarországon, akkor a gyermek születésének anyakönyveztetésével párhuzamosan a szülők házasságának magyarországi anyakönyveztetését is kérelmezni kell – (lásd Házasság hazai anyakönyvezése), Ameddig a házasság nincs anyakönyvezve, a gyermek születése nem anyakönyvezhető!,

• mindkét szülő érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) ÉS magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),

• a magyar fél szülő születési anyakönyvi kivonata (fénymásolatban),

• amennyiben a születés hazai anyakönyvezésével egyidejűleg útlevélkérelem is benyújtásra kerül, a gyermekről 1 db igazolványfénykép, útlevéldíjak- lásd Konzuli díjak

• a kitöltött, mindkét szülő által aláírt adatlap, amelyhez néhány tudnivalót fontos szem előtt tartani:

  1. szíveskedjen az adatlapot a magyar nyelv szabályainak megfelelően (név: 1. családi név 2. utónév; dátum: év, hó, nap; ékezetek használata stb.) nyomtatott betűkkel magyarul kitölteni.
  2. A 6.pontban „A kérelmezett név” mezőben a külföldi anyakönyvi kivonatban szereplő utónevek közül két utónevet választani kell, amennyiben a gyermeknek kettőnél több utóneve van (a névviselési nyilatkozatot az adatlap tartalmazza). Egyéb esetben válaszható 1 utónév is.
  3.  a „Kérelmező 1” mindig a magyar állampolgár fél legyen.