A magyar állampolgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával elhagyja, be kell jelentenie. A bejelentés a végleges külföldi letelepedés szándékának rögzítését, illetve hivatalos bejelentését jelenti.

A bejelentés megtételére kizárólag személyesen kerülhet sor a konzulátuson, ügyfélfogadási időben. A kérelem benyújtására csak előzetes időpont egyeztetés alapján kerülhet sor, amelyet online időpontfoglaló rendszerünkön keresztül tehet meg. Több személy bejelentéséhez több időpontot szükséges foglalni.

A külföldi letelepedés bejelentése illetékmentes.

 

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • Külföldi letelepedésre vonatkozó nyilatkozat (letölthető: nagykorú személykiskorú személy);
  • Családi állapotot igazoló okirat (amennyiben a kérelmező külföldön kötött házasságát még nem anyakönyveztette Magyarországon, úgy először a házasság anyakönyvezését kell kezdeményezni (erre lásd a honlapunk vonatkozó részét);
  • Érvényes magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél;
  • Lakcímkártya

lakcímkártya a bejelentéssel egyidejűleg bevonásra kerül. Az eljárás illetékmentes.

Kiskorú kérelmezők esetében a végleges külföldi letelepedés bejelentéséhez mindkét szülő jelenléte szükséges, vagy az egyik szülő jelenléte és a másik szülő írásban tett hozzájárulása, amelyet közjegyző vagy tiszteletbeli konzul hitelesít, vagy, amelyet a másik szülő saját kézzel ír és aláír (minta).