A magánútlevél iránti kérelmet kizárólag személyesen lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor a kérelmezőről fénykép készül, az ujjlenyomatait és aláírását elektronikusan rögzítjük.

 

A kérelem benyújtására kizárólag online időpontfoglalást követően kerülhet sor!  

 

Benyújtandó iratok

 • útlevéligénylő lap (nem szükséges előre letölteni, mivel azt a kérelem benyújtásakor, a konzuli hivatalban kinyomtatjuk)
 • magyar állampolgárság igazolása:
  • érvényes, illetve 1 éven belül lejárt magyar útlevél, vagy
  • érvényes magyar személyi igazolvány, vagy
  • 3 évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány, vagy
  • eredeti honosítási okirat.
 • érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány hiányában a személyazonosság és személyes adatok igazolásához:
  • 1 éven belül lejárt személyazonosító igazolvány, vagy
  • érvényes magyar vezetői engedély, vagy
  • érvényes külföldi útlevél, vagy
  • érvényes személyi igazolvány, vagy
  • eredeti magyar születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a kérelmező házassági nevet visel).
  • lakcímkártya
 • ha az útlevelet más névre igényli, mint amire a korábbi útlevele, vagy személyi igazolványa szólt a névváltoztatást alátámasztó magyar okirat (például névváltoztatási okirat, születési anyakönyvi kivonat, vagy házassági anyakönyvi kivonat)
 • ha a korábbi, még érvényes útlevelét ellopták: rendőrségi jegyzőkönyv a lopás bejelentéséről (ennek hiányában pótdíj fizetendő);

 

Költségek
A külképviseleten benyújtott útlevéleljárás költsége a magyarországi útlevélhatóság illetékéből, valamint konzuli közreműködői díjból áll. Az aktuális díjakról a "konzuli díjak" menüpontban elérhető díjtáblázat ad tájékoztatást.

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 

 

Eljárási idő

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a nagykövetségre, az útlevél ennek megfelelően általában 4-6 héten belül érkezik meg. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, de az eljárási időtartama hosszabb is lehet. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

 

A magánútlevél érvényességi ideje:

A magánútlevél érvényességének időtartama

 • 18-65 éves életkor esetén 5 év;
 • A 18-65 éves állampolgár részére a magánútlevél - kérelemre - 10 éves érvényességgel is kiállítható.
 • 65 éven felüliek esetén 10 év.

A megállapított időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. A 10 éves érvényességgel kiállított magánútlevél esetén a megállapított időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását megelőző születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Amennyiben a kiállítás napja a születésnap hónapjával és napjával megegyezik, úgy az érvényességi időt ezen időponttól kell számítani. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

 

Egyéb információ

Sürgősségi eljárásra a konzulátuson nincs lehetőség.

 

Fontos! A magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor, ha a kérelmező a személyiadat-, és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel vagy passzív státusszal szerepel, azaz magyar lakcímkártyával nem rendelkezik, a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból meg kell indítani.