Útlevél igénylése

Magyarország nagykorúak és 12 évnél idősebb kiskorúak részére csak ujjnyomatot tartalmazó biometrikus útlevelet állít ki.
Az útlevél igénylését személyesen kell benyújtani és a magyar állampolgárságot igazolni kell:

  • érvényes vagy 1 éven belül lejárt magyar útlevéllel,
  • érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal,
  • érvényes magyar állampolgársági bizonyítvánnyal (lásd „A magyar állampolgárság megállapítása” részt)
  • honosítási okirattal

A magyar állampolgárságát nem kell igazolnia annak, akinek az adatait a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása külföldön élő vagy Magyarországon élő magyar állampolgárként tartalmazza.
A kiállítás idő: 4-5 hét

Abban az esetben, ha ujjnyomat vételezésére nincs lehetőség (pl. az ujjnyomat adás átmenetileg lehetetlen) csak 1 évig érvényes útlevél kerül kiállításra. Ugyancsak 1 évig érvényes útlevél állítható ki abban az esetben, ha az ügyfél egészségi állapota miatt nem tud személyesen megjelenni a Konzulátuson (ujjnyomat adására átmenetileg képtelen), és erről orvosi szakvéleménnyel rendelkezik.

 

Fontos! A magánútlevél iránti kérelem előterjesztésekor, ha a kérelmező a személyiadat-, és lakcímnyilvántartásban (továbbiakban: SZL) nem szerepel vagy passzív státusszal szerepel, azaz magyar lakcímkártyával nem rendelkezik, a személyi- és lakcímadatainak nyilvántartásba vételére irányuló eljárást hivatalból meg kell indítani.