Kiskorú kérelmét a törvényes képviselője személyesen nyújthatja be. Főszabályként a 18 év alatti kiskorú kérelmező esetében a gyermek és mindkét szülő jelenléte szükséges a kérelem benyújtásához.

Mindkét szülőnek érvényes személyazonosító okmánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot csak az egyik szülő gyakorolja, ezt a tényt megfelelő okirattal (jogerős bírósági határozat, a szülők bíróság által jóváhagyott egyezsége, elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonata,  stb.igazolni kellBenyújthatja csak az egyik szülő a kérelmet akkor, ha a másik szülőtől származó 15 napnál nem régebbi beleegyező közhiteles nyilatkozattal rendelkezik.

A szülői hozzájáruló nyilatkozaton szerepeljenek a gyermek és a szülők adatai, hogy a szülő az útlevél kérelmezéséhez hozzájárul, két tanú adatai, aláírása, a szülők aláírása, keltezés (hely, idő), és lehetőleg a nyilatkozó szülő elérhetősége és érvényes okmányának másolata.

A kérelem benyújtásakor 6 éves kortól a kiskorú ujjnyomatait, 12 éves kortól aláírását is elektronikusan rögzítjük.

A kérelem benyújtására kizárólag online időpontfoglalást követően kerülhet sor!

 

Benyújtandó iratok

  • útlevéligénylő lap (nem szükséges előre letölteni, mivel azt a kérelem benyújtásakor, a konzuli hivatalban kinyomtatjuk)
  • A hat év alatti gyermekek esetében 1 db 3,5 x 4,5 cm méretű – hivatásos fényképész által készített – Passfoto/ICAO/szabvány szerinti színes igazolványfénykép.
  • A kérelmező magyar útlevele vagy személyi igazolványa, lakcímkártyája (amennyiben rendelkezésre áll);
  • A szülők (törvényes képviselők) érvényes személyazonosításra alkalmas okmánya; 
  • Első útlevélhez: gyerek születési anyakönyvi kivonata (lásd születés anyakönyvezése).

 

Költségek
A külképviseleten benyújtott útlevéleljárás költsége a magyarországi útlevélhatóság illetékéből, valamint konzuli közreműködői díjból áll. Az aktuális díjakról a "konzuli díjak" menüpontban elérhető díjtáblázat ad tájékoztatást.

A konzuli eljárási díjat a kérelem benyújtásakor kell fizetni, utólagos fizetésre nincs lehetőség. 

 

Eljárási idő

Az útlevél magyarországi eljárási ideje 20 nap, amely nem tartalmazza az okmány kézbesítésének idejét. Az elkészült útleveleket Magyarországról meghatározott időnként kézbesítik a nagykövetségre, az útlevél ennek megfelelően általában 4-6 héten belül érkezik meg. Kérjük, hogy ezt az időtartamot vegyék figyelembe az utazásaik tervezésekor, de az eljárási időtartama hosszabb is lehet. A felsorolt eljárási idők a hiánytalanul beadott, rendezett státuszú útlevél kérelmekre vonatkoznak. Bármilyen hiányosság az eljárási idő további meghosszabbítását eredményezi.

 

A magánútlevél érvényességi ideje:

A magánútlevél érvényességének időtartama

  • 6 éves életkor betöltéséig 3 év;
  • 6-18 éves életkor közöttiek esetén 5 év

A megállapított időtartamot az ügyfélnek az okmány kiállítását követő születésnapja hónapjától és napjától kell számítani. Amennyiben az ügyfél február 29-én született és az érvényességi idő lejártának évében ez a nap hiányzik, akkor a magánútlevél érvényességi ideje február 28-án jár le.

 

Egyéb információ

Sürgősségi eljárásra a konzulátuson nincs lehetőség.