Hazai anyakönyvezés

Minden magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, válás, halál) Magyarországon is anyakönyvezni szükséges. Ezt az eljárást Budapest Főváros Kormányhivatala végzi.

A hazai anyakönyvezésre irányuló eljárás kérelemre indul, minden esetben a előírt kérelemnyomtatványok benyújtásával. Kérjük, hogy a nyomtatványokat nyomtatott betűvel és olvashatóan kitöltve hozzák el az előzetesen foglalt időpontjukra, mivel a szoros ügyfélfogadás miatt jellemzően nincs idő a helyszínen kitölteni. (Felhívjuk a figyelmet., hogy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatokról szóló jegyzőkönyv nyomtatványt négy példányban kell beadni és mind a négy példányt a konzuli tisztviselő előtt kell aláírni.)

Általános információk

  • Amennyiben hazai anyakönyvezési iránti kérelmét Konzulátusunkon kívánja benyújtani, az online időpontfoglaló rendszeren keresztül előzetes időpont foglalása szükséges.
  • Az anyakönyvezést célszerű minél hamarabb elkezdeni, tekintettel arra, hogy a magyarországi ügyintézés előreláthatólag kb. 3-5 hónapot vesz igénybe.
  • Hazai anyakönyvezés elindításához érvényes, magyar állampolgárságot igazoló okmány szükséges.
  • Az anyakönyvi kivonatok eredeti példányát vagy hiteles másolatban szükséges benyújtani. A benyújtott eredeti okiratokat az illetékes hatóság nem adja vissza a kérelmezőnek, mert az irat az anyakönyvi eljárás alapiratát képezi, ezért azok Magyarországon maradnak.
  • Az eredeti  anyakönyvi kivonatokat hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani.

Nem szükséges fordítás

  • az angol, francia vagy német nyelven kiadott születési anyakönyvi kivonatok esetében, valamint
  • ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, francia vagy német.
  • A kiállított magyar anyakönyvi kivonat Magyarország Algíri Nagykövetsége Konzuli Hivatalához érkezik. A Konzulátus az iratot továbbítja / átadja a kérelmező részére.
  • A hazai anyakönyvezés (a válás kivételével) illeték- és díjmentes.

Nyomtatványok