Házasság magyarországi anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti.

Szükséges dokumentumok:
• eredeti házassági anyakönyvi kivonat - extrait d’acte de mariage (ez továbbításra kerül Magyarországra),
• a magyar házastárs születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
• a házastársak érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
• a magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
• a kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap (Letölthető nyomtatványok menüben: Adatlap házasság magyarországi anyakönyvezéséhez), - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen,
• ha a magyar állampolgár fél rendelkezik magyar bejelentett lakóhellyel, úgy a Letölthető nyomtatványok linken az Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén) adatlap, kitöltve és aláírva.
• Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

 

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.
 

 


Válás magyarországi anyakönyvezése

Algériában felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezését Konzuli Osztályunk útján is kezdeményezheti.

A válás vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezéséhez a következő dokumentumok szükségesek:
• a magyar házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor azt is kérni kell, lásd: házasság hazai anyakönyvezése, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik),
• a bontóítélet, és annak hiteles fordítása,
• a kérelmező születési anyakönyvi kivonata fénymásolatban,
• a kérelmező érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
• ha az elvált fél névviselése megváltozik, akkor a „házassági névviselési forma megváltoztatása” adatlap kitöltve és aláírva. (A kérelem honlapunkról letölthető, a Letölthető nyomtatványok linken),
• a kitöltött, magyar fél által aláírt adatlap
• a magyar állampolgár fél által kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap
• a válás anyakönyveztetésének illetéke (lásd Konzuli díjak)
• Kérjük, az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.