Házasság magyarországi anyakönyvezése

Külföldön történt házasságkötésének magyarországi anyakönyveztetését a Konzulátuson is kezdeményezheti. A kérelem benyújtásával egyidejűleg magyar útlevél kiállítása iránti igény is benyújtható (lásd. útlevéligénylés). 

Benyújtandó iratok:

 • eredeti házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva

            Nem szükséges fordítás

                          az angol, francia vagy német nyelven kiadott anyakönyvi kivonatok esetében, valamint

                          ha az adott ország anyakönyvi kivonata több nyelven kerül kiadásra és ezek egyike az angol, francia vagy német.

 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata,
 • a házastársak érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik),
 • a magyar házastárs korábbi házasságának (amennyiben ilyen volt) felbontását / megszűnését igazoló okirat – (válási záradékkal ellátott házassági anyakönyvi kivonat / halotti anyakönyvi kivonat),
 • a kitöltött, mindkét fél által aláírt adatlap, - fontos, hogy a Kérelmező 1 mindig a magyar állampolgár fél legyen,
 • ha a magyar állampolgár fél rendelkezik magyar bejelentett lakóhellyel, úgy a Letölthető nyomtatványok linken az Adatlap a személyi adat és lakcím hivatalból történő nyilvántartásba vételhez magyarországi lakcím esetén) adatlap, kitöltve és aláírva.

Abban az esetben, ha a magyar állampolgár külföldön történt válása Magyarországon még nem került bejegyzésre, az új házasság anyakönyvezését meg kell előznie a korábbi válás hazai anyakönyvezésének; e két kérelem egyszerre is benyújtható.

A házasság anyakönyvezésével egyidejűleg új útlevél iránti kérelem is beadható, amennyiben a kérelmező neve megváltozik a házasságkötés után.

 

Házasság felbontásának hazai anyakönyvezése

Algériában felbontott vagy érvénytelenné nyilvánított házasság hazai anyakönyvezését Konzuli Osztályunk útján is kezdeményezheti.A házasság felbontásának bejegyzése díjköteles eljárás, melyről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.

Benyújtandó iratok:

 • kitöltött, a magyar fél által aláírt adatlap
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat (amennyiben a házasságkötés hazai anyakönyvezése még nem történt meg, akkor azt is kérni kell, lásd: házasság hazai anyakönyvezése, ezzel az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik), 
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős bontóítélet diplomáciai felülhitelesítéssel és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva,
 • a kérelmező születési anyakönyvi kivonata,
 • a kérelmező érvényes személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya (útlevél/személyi igazolvány) és magyar lakcímkártyája (amennyiben azzal rendelkezik).

 

Házassági névviselési forma módosítása

 • ha az elvált fél névviselése megváltozik, akkor a „házassági névviselési forma megváltoztatása” adatlap kitöltve és aláírva. (A kérelem honlapunkról letölthető),
 • a kitöltött, magyar fél által aláírt adatlap
 • a magyar állampolgár fél által kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap
 • Az eljárás díjköteles, az eljárási díí összegéről a konzuli információk/konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.
 • Kérjük, az adatlapokat a magyar nyelv szabályai szerint (nevek: (1.) vezetéknév, (2.) keresztnév, dátumok: év, hó, nap + ékezetek) szíveskedjen nyomtatott betűkkel kitölteni.