A magyar-algériai kapcsolatok barátiak, szolidaritásunk a függetlenség előtti időszakra nyúlik vissza, amit a mindenkori politikai vezetés elismer, s ez a jelentős politikai változásai során sem kérdőjeleződött meg. A kétoldalú kapcsolatokban külgazdasági és biztonságpolitikai téren is van kiaknázatlan potenciál.

 

1962-ben az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság függetlenségének kikiáltását követően Magyarország elsők között ismerte el a független Algériát és nyitott nagykövetséget Algírban, ami mind a mai napig pozitívan hat kétoldalú kapcsolatainkra.

Algéria budapesti képviselete 1979-ben létesült. Ali Mokrani nagykövet 2020. február 7-én adta át megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek.

2014-ben Szijjártó Péter, akkori miniszterelnökségi államtitkárt algíri látogatása keretében fogadta Abdelmalek Sellal miniszterelnök, valamint a kormány hat minisztere.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legutoljára 2020. október 27-én látogatott Algériába, amely látogatás során megbeszéléseket folytatott algériai partnerével, Szabrí Búkádúm külügyminiszter úrral és Abd el-Azíz Dzserád algériai miniszterelnökkel.  A látogatás során Szabrí Búkádúm külügyminiszter úr az Algéria és Magyarország közötti szoros baráti kapcsolatok mellett a bilaterális együttműködés érdekében történő politikai dialógus elmélyítésének szükségességét hangsúlyozta, továbbá az országaink közötti gazdasági és kulturális együttműködés támogatása érdekében négy együttműködési megállapodás (Stipendium Hungaricum ösztöndíjak, diplomáciai akadémiák közötti együttműködésről, nemzeti levéltárak közötti együttműködésről szóló szándéknyilatkozat és szakképzési egyezmény) is aláírásra került.

 

 

 Az októberi hivatalos látogatást megelőzően külügyminiszteri találkozókra 2015. március 2-án, az Emberi Jogi Tanács genfi ülésének margóján, 2016. szeptember 21-én az ENSZ Közgyűlés margóján, valamint 2017. január 10-én került sor. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2017. januári algériai hivatalos látogatása alkalmával megbeszélést folytatott Abdelmalek Sellal miniszterelnökkel (jelenleg bíróság előtt), Ramtane Lamamra államminiszterrel (külügyminiszter), Chelgam Abdesslam mezőgazdasági miniszterrel, Abdessalem Bouchouareb iparügyi miniszterrel, valamint üzleti fórum keretében találkozott 22 algériai magán- és állami nagyvállalat vezetőivel.

 

***

A külföldi működőtőkére, magánberuházásokra alapuló gazdaságpolitika meghirdetésével, egyes hazai vállalkozások is elkezdtek érdeklődést mutatni Algéria iránt. Orvostechnológiai befektetések, roadshow és szeminárium van előkészítés alatt. Míg eddig inkább az államok közötti gazdasági együttműködés volt előtérben, addig a jövőben várhatóan a magánkezdeményezések is teret kaphatnak.

Algéria vonatkozásában meghatározó tényező, hogy a demográfiai folyamatok fényében folyamatosan bővül a felsőoktatásba belépni szándékozó fiatalok száma, ugyanakkor a jelenlegi oktatási rendszer infrastrukturális hiányosságai és a rendszerből hiányzó oktatók miatt nem képes az igényeket kielégíteni. Ezzel párhuzamosan lassan, de biztosan erősödik az a réteg, ami képes és kész megfizetni a színvonalas külföldi képzéseket, így a magyarországi fölsőoktatás számára nem csak az SH-ösztöndíjjal érkező hallgatókat kell megszólítani. Nagykövetségünk ezért évek óta folyamatosan törekszik arra, hogy minél több egyetemen tájékoztatást adjon a magyarországi tanulmányi lehetőségekről, külön kiemelve az SzTE Frankofón Egyetemi Központjának mesterkurzusait, amit kifejezetten az afrikai hallgatók számára indítottak. Sajnos a jelenlegi helyzet nem kedvez sem az egyetemi tájékoztatások folytatásához, sem ahhoz, hogy alaposan föl lehessen térképezni az egyes tudományterületeken jelentkező igényeket, lehetőségeket.

Az elmúlt öt évben az agrárkutatási együttműködések terén értük el talán a leglátványosabb eredményeket, köszönhetően elsősorban annak, hogy a 2015. évi GVB óta a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) algériai kapcsolatai jelentős bővülést mutatnak, amit három együttműködési megállapodás aláírása, valamint az ezek mentén elkezdett közös munka is fémjelez. Algériában 2016. október 4-én írtuk alá a NAIK és az algériai nemzeti mezőgazdasági kutatóintézet (INRAA) közötti, valamint a NAIK és az algériai nemzeti erdészeti kutatóintézet (INRF) közötti MoU-t, míg az ottani halászati kutatóintézettel (CNRDPA / Centre National de Recherche et de Développement de la Peche et de l'Aquaculture) az MoU aláírása 2017. május 9-én történt meg. Az INRAA-val és az INRF-fel kötött megállapodások előkészítését az FM által finanszírozott utak tették lehetővé, míg a halászati kutatási együttműködés megkötésére egy hosszabb, már a korábbi GVB-n is napirenden lévő, az FM és az algériai társtárca által kezdeményezett szakmai egyeztetés-sorozat és látogatások után Szarvason került sor. A megállapodások tartalommal való megtöltésében nagyon nagy szerepet kaptak az algíri nagykövetség által benyújtott és a TDF által finanszírozott projektek. A 2017. évi GVB során ezeket a kapcsolatokat is áttekintették a felek, 2018-2019-ben elsősorban az erdészet (klímaváltozás, elsivatagosodás elleni küzdelem) és a kalászos gabona-nemesítés terén történt igazán eredményes előrelépés. szintén a TDF projektjeinek köszönhetően. A dél-algériai területen (Tamanrasset megye) valamint a Tlemcen térségében tett látogatások során újabb, elsősorban a klímaváltozással és elsivatagosodás elleni küzdelemmel kapcsolatos projektötletek fogalmazódtak meg, valamint a nagyköveti tárgyalások során szóba került a Tamanrasset-i Egyetemmel egy MoU aláírása is. Ám - és ez általánosságban is igaz - a tapasztalatok azt mutatják, hogy a konkrét megállapodásokig nagyon komoly adminisztratív és hozzáállásbéli problémákat kell megoldani, amik a jelenlegi politikai-társadalmi bizonytalanság mellett még hangsúlyosabban jelentkeznek.

A reláció fontos kérdése marad az Algírt Budapesttel 2016 ősze óta összekötő légijárat sorsa, melyet az állami légitársaság jelentős részben a magyar diplomáciai lobbi nyomán született politikai döntés alapján működtet, egyelőre alacsony kihasználtsággal, így az 2019 februárja óta Bécs érintésével közlekedett a járvány miatti leállásig.

Kétoldalú kapcsolatainknak továbbra is fontos területe a sportdiplomácia. Az Algériai Olimpiai Bizottság és az Algériai Futballszövetség vezetésével kialakított jó munkakapcsolatok nyomán folyamatosan érkeztek hazai edzőtáborokba szakági nemzeti válogatottak és NB1-es csapatok. Sikerült hazánk sport területén elért eredményeit szélesebb körben is megismertetni, a kormányzat sport iránti elhivatottságát vezetői körökben népszerűsíteni. Szimbolikus jelentőségű volt, és a politikai vezetés azóta is visszatér rá, hogy 2018. májusában a nagyköveti rezidencián ünnepelte 60. évfordulóját a forradalmi párt futballcsapata, és szintén széles publicitást ad számunkra az évente kétszer megrendezésre kerülő diplomáciai sportbajnokság. A jelenlegi jó pozíciónkat célzottabb megjelenéssel, professzionális promócióval támogatva tudnánk külgazdasági lehetőségekre konvertálni.

 

Szerződéses kapcsolatok

Szerződéses kapcsolataink folyamatos fejlődést mutatnak, számos területen áll előkészítés alatt kétoldalú együttműködési megállapodás. Érvényben lévő megállapodásaink:

 • Egyezmény a kulturális és tudományos együttműködésről (1965);
 • Műszaki és technikai együttműködési megállapodás (1966);
 • Polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló szerződés kihirdetéséről szóló 1985. évi 15. törvényerejű rendelet (aláírás: Algír, 1976. február 7.);
 • Légügyi megállapodás (kihirdetés: 1982., aláírás: 1970);
 • Külügyminisztériumok közötti együttműködési megállapodás (1996);
 • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és az Algériai Kereskedelmi és Iparkamara (CACI) közötti együttműködési megállapodás (1996);
 • Mezőgazdasági együttműködési megállapodás (2011);
 • Gazdasági együttműködési megállapodás (2012);
 • a Magyar Exporthitelbiztosító (MEHIB) és algériai partnere, a CAGEX közötti együttműködési megállapodás (2014);
 • Oktatási és Tudományos Együttműködési Megállapodás az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság és Magyarország között a 2014-2016. (2014).
 • Igazságügyi együttműködésről szóló megállapodás (2015)
 • Együttműködési Megállapodás a nemzeti agrárkutatási és innovációs központ (NAIK) és algériai társintézményei között (IMRA, IMRF) (2016)
 • Stipendium Hungaricum megállapodás (2020)
 • Diplomáciai Akadémiák közötti együttműködési megállapodás (2020)
 • Szakképzési egyezmény (2020)
 • Nemzeti levéltárak közötti megállapodás (2020)
 • Vízügyi együttműködési szándéknyilatkozat (2021)
 • Parlamentek közötti együttműködési szándéknyilatkozat (2022)