ALGÉRIA

 

Hivatalos név: Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság (Al-Jumhuri Ya Al-Jazairi Ya Ad-Di Muqrayi Ya Ash-Shabi Ya)


Terület: 2 381 740 km2 (Afrika legnagyobb, a világ 10. legnagyobb országa)


Határai:  1200 km tengerpartja és 6,343 km szárazföldi határa van. Keleten: Tunézia (965 km), Líbia (982 km); dél-keleten: Niger (956 km); dél-nyugaton: Mali (1376 km), Mauritánia (463 km); Nyugaton: Nyugat-Szahara (42 km), Marokkó (1559 km)


Földrajza: Algéria gazdag természeti szépségekben: nyugalmas földközi-tengeri öblöket, a Szahara végtelenségét, termékeny völgyeket és hóval fedett hegycsúcsokat is találunk. Emellett mozgalmas történelmének emlékei is jelen vannak: föníciaiak, karthágóiak, numidok, rómaiak, vandálok, spanyolok, törökök, franciák jártak ezeken a tájakon – általában hódítóként – s hátrahagyták uralmuk nyomait. Ma arabok és berberek élnek itt, köztük a tuaregek és a kabilok. A főváros, Algír tengeröblét a Tell-Atlasz meredek nyúlványai veszik körül, így a város csak a tengerparti sávon s a hegyoldalakon terjeszkedhet. Tiszta időben Algír keleti széléről látszanak Kabília 2000 méter feletti hegycsúcsai.


Éghajlata: A part menti sávban enyhe, csapadékos tél és hosszú, száraz nyár jellemző; szárazabb, hideg tél és forró nyár az ország belső részén.


Főbb természeti kincsek: kőolaj, földgáz, vasérc, foszfátok, urán, ólom.


Népesség: 44 millió; átlagéletkor: 28,1 év, a lakosság közel fele 19 év alatti; a népsűrűség 14 fő/ km2, azonban a lakosság 90 %-a az ország területének 10 %-át kitevő tengerparti sávon él; a lakosság éves növekedési üteme: 2%


Nemzetiségek: arab-berber 99%; európai: <1%.


Vallások: szunnita muszlim 99% (állami vallás); keresztény és zsidó 1%


Hivatalos nyelv: arab, berber, egyéb beszélt nyelv: francia


Főváros: Algír (Al-Jazair), 4 millió fő


Közigazgatás: Az ország 48 megyéje (wilaya): Adrar, Ain Defla, Ain Temouchent, Alger, Annaba, Batna, Bechar, Bejaia, Biskra, Blida, Bordj Bou Arreridj, Bouira, Boumerdes, Chlef, Constantine, Djelfa, El Bayadh, El Oued, El Tarf, Ghardaia, Guelma, Illizi, Jijel, Khenchela, Laghouat, Mascara, Medea, Mila, Mostaganem, M'Sila, Naama, Oran, Ouargla, Oum el Bouaghi, Relizane, Saida, Setif, Sidi Bel Abbes, Skikda, Souk Ahras, Tamanghasset, Tebessa, Tiaret, Tindouf, Tipaza, Tissemsilt, Tizi Ouzou, Tlemcen.


Államfő: Abdelmajid Tebboune (hivatalban: 2019. december 19.); megválasztása általános választásokkal, öt évre.

Kormányfő: Aymen Benabderrahmane (hivatalban: 2021. június 30.), a kormány tagjait az elnök nevezi ki.

Külügyminiszter: Ahmed Attaf (hivatalban: 2023. március 16.)

Népgyűlés (APN) elnöke: Ibrahim Boughali (hivatalban: 2021. július 8.)


Parlament: kétkamarás parlament (legutóbbi választás 2021. június 12.): Nemzettanács (144 tagú felsőház, a tagok egyharmadát az elnök nevezi ki, a többi tagot az alsó ház jelöli) és Népgyűlés (462 tagú alsóház, tagjait 5 évre választják). Mindkét házban a Nemzeti Felszabadítási Front (Front de Libération Nationale) van többségben.


Időzóna: GMT+1 (nincs téli/nyári időszámítás; nyáron Budapest +1, télen nincs eltérés)


Pénznem: algériai dinár (DZD) 1EUR ~ 152 DZD)


Autójelzés: DZ


Főbb gazdasági mutatók:
GDP 169 Md USD
GDP/fő 3.930 USD/fő
GDP/fő (vásárló erő paritáson) 13.6240 USD/fő
GDP éves növekedése 0,7 %
Költségvetési egyenleg (GDP %-ban) -9,3 %
Külkereskedelmi egyenleg:  -14,8 Md USD

Folyó fizetési mérleg: -17,1 Md USD
Külső adósság állomány 2,9 Md USD
Infláció 2,0 % 
Munkanélküliségi ráta: 11,4 %