Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet a vonatkozó jogszabályokban [2001. évi XLVI. törvény17/2001. (XI. 15.) KÜM rendelet] foglalt rendelkezések szerint. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg.

Felhívjuk a külföldre utazó állampolgáraink figyelmét, hogy a külföldre utazás egyéni felelősség, az utazás vagy annak elhalasztása az Önök személyes döntése. Hasonlóképpen minden utazó saját maga felelős személyi biztonságáról gondoskodni külföldi tartózkodása idején.  Kérjük a magyar állampolgárokat, hogy külföldi utazásukról alapos megfontolás alapján döntsenek, s e célból folyamatosan kövessék figyelemmel a honlap Algériába utazóknak menüpont alatt található információkat, tanácsokat is.

Mindemellett javasoljuk, hogy kiutazásuk esetén regisztráljanak konzuli védelemre (https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login) az esetlegesen szükségessé váló konzuli segítségnyújtás megkönnyítése érdekében, valamint töltsék le a Konzinfo Utazom mobilapplikációt az utazási tanácsok könnyebb nyomon követése érdekében.

Miben tudunk segítséget nyújtani?

 • elveszett, megrongálódott, eltulajdonított útlevél, személyi igazolvány helyett ideiglenes útlevél kiállítása
 • új útlevél igénylése
 • állampolgársági vizsgálat
 • születés, házasság, válás, halál hazai anyakönyvezése
 • névváltoztatás
 • erkölcsi bizonyítvány beszerzése
 • külföldi tartózkodás bejelentése
 • aláírás, fordítás, másolat hitelesítése
 • kapcsolatfelvétel a hozzátartozókkal, ismerősökkel a pénzküldés megszervezése érdekében
 • egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatás a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködés az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében
 • tájékoztatás nyújtása az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről
 • őrizetbe vétel, letartóztatása esetén – ha a konzul erről tudomást szerez – az őrizetbe vétel vagy letartóztatása okának tisztázása, a fogva tartásának körülményeinek figyelemmel kísérése
 • válsághelyzetben tájékoztatás, illetve szükség esetén segítség nyújtása a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez

 

Miben nem tudunk segítséget nyújtani?

 • a külföldi utazás megszervezése, az abban való közreműködés
 • elveszett, megrongálódott személyi igazolvány cseréje
 • elveszett, megrongálódott jogosítvány cseréje
 • pénzügyi támogatás (csak tanácsot tudunk adni a pénzküldés módjára vonatkozóan)
 • munkahely keresése
 • tolmács biztosítása
 • érdekképviselet ellátása a helyi bíróságok előtt
 • szállodai, kórházi, ügyvédi számlák rendezése
 • szállítási, közlekedési és egyéb bírságok kifizetése
 • helyi jogszabályok alóli felmentés vagy kivételes elbánás kezdeményezése
 • külföldön tartózkodó személyek felkutatása
 • hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér stb. behajtása
 • külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzése
 • személy-vagy csomagszállítás
 • külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezése

 

 • A konzulok a konzuli védelem során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik!
 • A konzuli eljárások többsége díjköteles! A jelenleg aktuális díjainkról a konzuli díjak menüpontban tájékozódhat.
 • A helyi törvények, jogszabályok betartása kötelező!
 • A letartóztatott magyar állampolgár kérheti a konzul haladéktalan értesítését.
 • Tanácsoljuk, hogy amennyiben kommunikációs nehézségei vannak a helyi hatósággal, ragaszkodjon a megfelelő nyelvtudással rendelkező tolmács biztosításához.
 • Bármiféle iratot csak akkor írjon alá, ha annak tartalmát megértette!
 • Utazás előtt tájékozódjon, olvassa el az utazási információkat!
 • Írja fel, és tartsa magánál elérhetőségeinket, Algériába érkezéskor jelentkezzen be nálunk!
  Kössön teljeskörű utas-, poggyász- és balesetbiztosítást!

 

A KONZULÁTUS ÜGYELETI SZÁMA: +213/560 09 02 02